קול ישראל*, גלי צה"ל* - מלחמת ששת הימים - כתבי קול ישראל וגלי צה"ל במערכה // Vinyl Record

$19.99